Trasa

Trasy / Značení

Značení tras

Všech 7 tras Trophy individual vede po veřejných cestách, lesních cestách a cyklostezkách a je dobře vyznačeno.

Stejně jako všechny popsané trasy v Salzkammergut Mountainbike průvodci od Schubert & Franzke smí být i trasy Trophy absolvovány v těchto časech:

V březnu a říjnu od 9 do 17 hod.
V dubnu a září od 8 do 18 hod.
V květnu až srpnu od 7 do 19 hod.

Na všech trasách Trophy musí být počítáno s běžným provozem pěších a jiných cyklistů. Prosíme o opatrnost, berte ohled na ostatní! Prosíme dbejte našich podmínek účasti a pravidel ÖBF Fair-Play-pro mountainbikery.

Důležité!
Na základě dřevařských a stavebních prací nebo následkem povětrnostní situace jsou někdy nezbytná omezení na trasách. Na www.trophy.at/streckeninfos si zkontrolujte aktuální přehled uzávěr. Prosíme v předvečer startu si zkontrolujte sjízdnost tras!

Všech 7 tras Trophy individual vede po veřejných cestách, lesních cestách a cyklostezkách a je dobře vyznačeno.

Stejně jako všechny popsané trasy v Salzkammergut Mountainbike průvodci od Schubert & Franzke smí být i trasy Trophy absolvovány v těchto časech:

V březnu a říjnu od 9 do 17 hod.
V dubnu a září od 8 do 18 hod.
V květnu až srpnu od 7 do 19 hod.

Na všech trasách Trophy musí být počítáno s běžným provozem pěších a jiných cyklistů. Prosíme o opatrnost, berte ohled na ostatní! Prosíme dbejte našich podmínek účasti a pravidel ÖBF Fair-Play-pro mountainbikery.

Důležité!
Na základě dřevařských a stavebních prací nebo následkem povětrnostní situace jsou někdy nezbytná omezení na trasách. Na www.trophy.at/streckeninfos si zkontrolujte aktuální přehled uzávěr. Prosíme v předvečer startu si zkontrolujte sjízdnost tras!

Trasy Trophy individual

Délka Převýšení Asfalt Štěrk Trail Sekce / Checkpointy1 Stupeň obtížnosti2
A - 176,0 km3
5904 v.m.  31,1 % 61,3 %   7,6 % 7 Sekce / 27 Checkpointy 2
B - 113,8 km3
3736 v.m.  31,3 % 62,0 %   6,7 % 4 Sekce / 15 Checkpointy 2
C - 61,8 km
2143 v.m.  30,6 % 65,5 %   3,9 % 2 Sekce / 7 Checkpointy 1
D - 32,6 km 1223 v.m.  21,9 % 69,4 %   8,7 % 1 Sekce / 6 Checkpointy 2
E - 54,0 km 1695 v.m.  31,7 % 60,1 %   8,2 % 2 Sekce / 11 Checkpointy 2
F - 32,6 km 1102 v.m.  55,0 % 32,9 % 12,1 % 1 Sekce / 7 Checkpointy 2
G - 21,4 km 537 v.m.  50,7 % 43,4 %   5,9 % 1 Sekce / 4 Checkpointy 1-2

1Přesný přehled úseků k projetí a Checkpointů na každé trase lze najít na výškovém diagramu.

2 1 = lehký, 2 = střední, 3 = náročný, 4 = těžký

Délka Údaje o trase
A - 176,0 km3 Převýšení: 5904 v.m.
Asfalt: 31,1 %
Štěrk: 61,3 %
Trail: 7,6 %
Sekce / Checkpointy1: 7 / 27
Stupeň obtížnosti1: 2
B - 113,8 km3 Převýšení: 3736 v.m.
Asfalt: 31,3 %
Štěrk: 62,0 %
Trail: 6,7 %
Sekce / Checkpointy1: 4 / 15
Stupeň obtížnosti1: 2
C - 61,8 km
Převýšení: 2143 v.m.
Asfalt:  30,6 %
Štěrk: 65,5 %
Trail: 3,9 %
Sekce / Checkpointy1: 2 / 7
Stupeň obtížnosti1: 1
D - 32,6 km Převýšení: 1223 v.m.
Asfalt: 21,9 %
Štěrk: 69,4 %
Trail: 8,7 %
Sekce / Checkpointy1: 1 / 6
Stupeň obtížnosti1: 2
E - 54,0 km Převýšení: 1695 v.m.
Asfalt: 31,7 %
Štěrk: 60,1 %
Trail: 8,2 %
Sekce / Checkpointy1: 2 / 11
Stupeň obtížnosti1: 2
F - 32,6 km Převýšení: 1102 v.m.
Asfalt: 55,0,0 %
Štěrk: 32,9 %
Trail: 12,1 %
Sekce / Checkpointy1: 1 / 7
Stupeň obtížnosti1: 2
G - 21,4 km Převýšení: 537 v.m.
Asfalt: 50,7 %
Štěrk: 43,4 %
Trail: 5,9 %
Sekce / Checkpointy1: 1 / 4
Stupeň obtížnosti1: 1-2

1 Přesný přehled úseků k projetí a Checkpointů na každé trase lze najít na výškovém diagramu.

2 1 = lehký, 2 = střední, 3 = náročný, 4 = těžký

Streckenplan Trophy Individuell 2020

Mapy

Mapy v měřítku 1:50.000 jsou k dostání u Tourismusverbandu v Bad Goisernu a ve všech výdejních místech. Ke stažení ve vysokém rozlišení prosíme klikněte ne na obrázek ale na níže uvedený odkaz.
Infotafel Checkpoints

Checkpointy

Kdo v jeden den projede všechny kontrolní a meřené body (Checkpointy) jedné trasy, bude zařazen do výsledkové listiny! Na výškových diagramech a na značení trasy je vidět, jaké Checkpointy následují.
více
Kdo v jeden den projede všechny kontrolní a meřené body (Checkpointy) jedné trasy, bude zařazen do výsledkové listiny! Na výškových diagramech a na značení trasy je vidět, jaké Checkpointy následují.

Doporučujeme, abyste si pro delší trasy pořadí Checkpointů poznamenali nebo vytiskli!

Checkpoint 1 – Tourismusverband Bad Goisern*
Checkpoint 2 – Rehkogl
Checkpoint 3 – Raschberg
Checkpoint 4 – Grodenbachalm
Checkpoint 5 – Hütteneckalm
Checkpoint 6 – Ewige Wand
Checkpoint 7 – Lauffen
Checkpoint 8 – Görb
Checkpoint 9 – Halleralm
Checkpoint 10 – Waldgroden
Checkpoint 11 – JUFA Altaussee
Checkpoint 12 – Rettenbach/Grodenbach
Checkpoint 13 – Weißenbachwirt
Checkpoint 15 – Hochmuth
Checkpoint 16 – Obertraun
Checkpoint 17 – Salzberg
Checkpoint 19 – Klausalm
Checkpoint 20 – Strähnhag
Checkpoint 21 – Gosau Hintertal
Checkpoint 22 – Schäferalm
Checkpoint 23 – Mauna Loa Bad Ischl*

* Startovní body
svinout
Infotafel Checkpoints

Sekce

Podle zvolené trasy je třeba objet s časomírou jednu až sedm sekcí (Stages). Začátek sekce je označen zeleným budem a konec červeným! Každý z těchto bodů je současně kontrolní (Checkpoint)!
více
Podle zvolené trasy je třeba objet s časomírou jednu až sedm sekcí (Stages). Začátek sekce je označen zeleným budem a konec červeným! Každý z těchto bodů je současně kontrolní (Checkpoint)!

Checkpointy projeďte, není žádný akustický nebo optický signál! Na startu sekce se počítá poslední signál, na konci první signál!

Sekce A (6,1 km / 564 v.m.)
Start: Checkpoint 2 (Rehkogl)
Cíl: Checkpoint 3 (Raschberg)

Sekce B (3,5 km / 281 v.m.)
Start: Checkpoint 4 (Grodenbachalm)
Cíl: Checkpoint 5 (Hütteneckalm)

Sekce C (4,0 km / 182 v.m.)
Start: Checkpoint 9 (Halleralm)
Cíl: Checkpoint 10 (Waldgroden)

Sekce D (8,0 km / 711 v.m.)
Start: Checkpoint 12 (Rettenbach/Grodenbach)
Cíl: Checkpoint 5 (Hütteneckalm)

Sekce E (7,8 km / 459 v.m.)
Start: Checkpoint 13 (Weißenbachwirt)
Cíl: Checkpoint 15 (Hochmuth)

Sekce F (7,2 km / 672 v.m.)
Start: Checkpoint 19 (Klausalm)
Cíl: Checkpoint 20 (Strähnhag)

Sekce G (5,4 km / 460 v.m.)
Start: Checkpoint 21 (Gosau Hintertal)
Cíl: Checkpoint 22 (Schäferalm)
svinout
Höhendiagramm Strecke A 2021

Trasy A

Checkpointy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9, 10, 11,
12, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 8
Sekce: A, B, C, D, E, F, G

Vzdálenost: 176 km / 5904 v.m
(2019: 210,2 km / 7119 v.m.)

Höhendiagramm Strecke B 2021

Trasy B

Checkpointy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 8
Sekce: A, B, F, G

Vzdálenost: 113,8 km / 3736 v.m.
(2019: 119,5 km / 3848 v.m.)

Höhendiagramm Strecke C 2021

Trasy C

Checkpointy: 16, 17, 19, 20, 21, 22, 8

Sekce: F, G

Vzdálenost: 61,8 km / 2143 v.m.
(2019: 74,0 km / 2446 v.m.)

Höhendiagramm Strecke D 2021

Trasy D

Checkpointy: 23, 12, 4, 5, 6, 23

Sekce: D

Vzdálenost: 32,6 km / 1223 v.m.
(2019: 55,0 km / 1820 v.m.)

Höhendiagramm Strecke E 2021

Trasy E

Checkpointy: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8

Sekce: C, D

Vzdálenost: 54,0 km / 1695 v.m.
(2019: 53,5 km / 1543 v.m.)

Höhendiagramm Strecke F 2021

Trasy F

Checkpointy: 1, 2, 6, 7, 13, 15, 8

Sekce: E

Vzdálenost: 32,6 km / 1102 v.m.
(2019: 37,9 km / 1114 v.m.)

Höhendiagramm Strecke G 2021

Trasy G

Checkpointy: 1, 13, 15, 8

Sekce: E

Vzdálenost: 21,4 km / 537 v.m.
(2019: 22,1 km / 688 v.m.)