News 2011

LIVE RESULTS

 

Start Salzkammergut TrophyStart Salzkammergut Trophy

Trophy 16. července 2011 - přihlaš se teď!

Momentálnì už je na Salzkammegut Trophy konající se 16. èervence pøihlášeno pøes 3.500 úèastníkù. Stav pøihlášek v tomto období pøekonal loòské poèty! Trasa C 73,6 km je už plná. Na trase A 211 km zbývá již jen cca 50 startovních míst. Na trasách 119 a 54 km byl redukován poèet míst o 200, v souèasné dobì je zadáno 4/5 startovních míst.

Garmin Connect

Garmin Connect

Odteï jsou všechny tréninkové trasy Trophy zakresleny v Garmin Connect a mapy jsou vám k dispozici ve fromátu JPG. Na stánku Garminu na Expo si lze v pátek nechat nahrát všechny trasy do vašeho pøístroje.

Gary Fisher přijede!

Gary Fisher přijede!

Se slovy "I have to be there! Let's race!" (Tam musím být! Zazávoïme si!) už na záøíjovém veletrhu Eurobike to oznámil a nyní je to na sto procent jisté! Gary Fisher - vynálezce mountainbikù - pøijede do Bad Goisernu na nejvìtší událost horských kol v Rakousku! Stejnì jako v roce 2007 se Gary pøihlásil na trasu 119 km s 3848 v.m. Ve své kategorii bude patøit k favoritùm!
START V CENTRU

START V CENTRU

V rámci Scott Junior Trophy startují poprvé všechny vìkové kategorie v centru Bad Goisernu! Nové trasy jsou trošku kratší než vloni a jsou i technicky snadnìjší. Rozmanitá trať je vhodná také pro ménì zkušené cyklistické adepty a zaèáteèníky.

GULEWICZ JAKO PACEMAKER

GULEWICZ JAKO PACEMAKER

Na Trophy 2011 bude na extrémní distanci ve funkci vodièe opìt Gerhard Gulewicz. Na základì jeho loòské zkušenosti byly pøepoèítány èasové limity. Na prvních dvou kontrolách nastavíme limit velkoryseji. Tím budou mít šanci i závodníci, kteøí kvùli defektu ztratí velkou ztrátu už na zaèátku.

Od kontrolního bodu Gosau-Hintertal (AP9) to bude potom ostré! Kdo tady nestihne limity, nemá reálnou šanci, aby stihl cíl v Bad Goisernu. Gerhard plánuje jet rovnomìrnì tak, aby do cíle dorazil v 20:50 až 21:00. Na prvních dvou kontrolních bodech chce mít rezervu cca 1 hodinu, na dalších asi 15 až 20 minut.