Týmy

Místní týmy, Hodnocení klubů, Firemní týmy

Na jednotlivých trasách A, B, C, D a E budou vyhodnoceni tøi nejrychlejší jezdci do týmové soutìže. Pokud dojede šest a více lidí z jednoho týmu, automaticky se vytvoøí druhá skupina. Podmínkou je, že všichni úèastníci zvolí pøi online pøihlášce jejich tým*.
Pozor! Na místì pøi prezentaci už není možné registrovat nové týmy.

*Èísla týmù pro hodnocení jednotlivcù, týmù a Slow Motion jsou identická. Je možné proto startovat ve všech soutìžích pod jedním názvem týmu.

  • Salzkammergut Trophy - Teamwertung (Foto: Marc Schwarz)