Startovní balíček

Katalog Trophy s kupony

Gutscheinheft Cover 2023

Každý účastník dostane ve své startovní tašce katalog s kupony s informacemi o akcích našich vystavovatelů
Od PowerBaru dostane ve Volksschule oproti odevzdání kuponu promo balíček zdarma!

Na nìmecké verzi stránek lze najít pøehled se všemi obsahy startovního balíèku.