Startovní balíček

Katalog Trophy s kupony

Gutscheinheft Cover 2024

Každý účastník dostane ve své startovní tašce katalog s kupony s informacemi o akcích našich vystavovatelů.
 

Na nìmecké verzi stránek lze najít pøehled se všemi obsahy startovního balíèku.