Startovní balíček

PowerBar promo balíček

PowerBar Promotionpaket

Každý účastník obdrží zdarma promo balíček od PowerBaru! Kupon lze použít v pátek od 13.30 do 20.30 hod. a v sobotu od 7 do 12 hod. ve Volksschule.

1 PowerBar Energize Advanced (55 gr.)
1 PowerBar Powergel Original (41 gr.)
1 PowerBar Isomax (88 gr.)


Na nìmecké verzi stránek lze najít pøehled se všemi obsahy startovního balíèku.