Newsletter

 

Klikněte sem, pokud se zpráva nezobrazí správně.


Obsah Trophy Newsletteru

newsbild

+ Už 4.000 přihlášek
+ Gary Fisher přijede!

+ Garmin Connect
+ Junior Trophy - start v centru

newsbild

Start Salzkammergut TrophyStart Salzkammergut Trophy

Trophy 16. července 2011 - přihlaš se teď!

Momentálnì už je na Salzkammegut Trophy konající se 16. èervence pøihlášeno pøes 3.500 úèastníkù. Stav pøihlášek v tomto období pøekonal loòské poèty! Trasa C 73,6 km je už plná. Na trase A 211 km zbývá již jen cca 50 startovních míst. Na trasách 119 a 54 km byl redukován poèet míst o 200, v souèasné dobì je zadáno 4/5 startovních míst.

Gary Fisher přijede!Gary Fisher přijede!

Gary Fisher přijede!

Se slovy "I have to be there! Let's race!" (Tam musím být! Zazávoïme si!) už na záøíjovém veletrhu Eurobike to oznámil a nyní je to na sto procent jisté! Gary Fisher - vynálezce mountainbikù - pøijede do Bad Goisernu na nejvìtší událost horských kol v Rakousku! Stejnì jako v roce 2007 se Gary pøihlásil na trasu 119 km s 3848 v.m. Ve své kategorii bude patøit k favoritùm!
Garmin Connect

Garmin Connect

Odteï jsou všechny tréninkové trasy Trophy zakresleny v Garmin Connect a mapy jsou vám k dispozici ve fromátu JPG. Na stánku Garminu na Expo si lze v pátek nechat nahrát všechny trasy do vašeho pøístroje.

START V CENTRU

START V CENTRU

V rámci Scott Junior Trophy startují poprvé všechny vìkové kategorie v centru Bad Goisernu! Nové trasy jsou trošku kratší než vloni a jsou i technicky snadnìjší. Rozmanitá tra je vhodná také pro ménì zkušené cyklistické adepty a zaèáteèníky.


Genesis Bikes

newsbild

Hoteltipp

newsbild

Dachsteinrunde

newsbild

Odhlášení newsletteru

Pokud nechcete dostávat tyto informační newslettery, pošlete zpět prázdný e-mail a do předmětu uveďte "keine weiteren Zusendungen mehr" nebo klikněte na odhlašovací link.